Už víc jak jedenáct let působí naše firma v Karviné a okolí Je to nejen práce, ale a to hlavně stále vysoká kvalita odvedené práce.

Za dobu naší existence jiné podobné firmy vznikaly a zanikaly. My jsme zde stále.

Dne 29.5.2001 mezi 13 až 17 hodinou byla mezi naší firmou a SME Severomoravská energetika a.s. podepsána smlouva o spolupráci. Tím vyvrcholí několikaměsíční prověřování schopností a odborností naší firmy. Naše firma tak rozšířila své pravomoci a oprávnění.

Jedním z našich mnoha dokladů o profesionalitě je i Osvědčení o provedení zkoušky podle § 14 vyhl. č. 50/1978 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 6, 7, 8 odst. 1 a 2, 10 této vyhlášky pro vykonávání činnosti na elektrických zařízeních do 110 kV, vč. hromosvodů v obj. tř. A + B.


© 2001-9 MM Sound